Brabant op weg naar 3000 laadpunten


Elektrisch rijden is van belang voor een gezonde en duurzame toekomst. Brabant heeft de afgelopen jaren een internationale koploperspositie weten in te nemen op het gebied van Elektrisch Rijden. Brabant wil deze positie vasthouden. Een goede laadinfrastructuur is daarvoor van groot belang.

De provincie Noord-Brabant heeft in 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk over het stimuleren van elektrisch rijden en de realisatie van 3000 laadpunten in Brabant. Hierover zijn aanvullend bestuurlijke afspraken gemaakt met de vijf grote gemeenten in Brabant, BrabantStad. De plaatsing van deze laadpunten loopt op schema. Zeker als het gaat om laadpunten die horen bij huizen, bedrijven, winkels en parkeergarages komt de markt op gang.

Echter, e-rijders zonder oprit, die geen laadpunt in de buurt hebben, kunnen momenteel nergens terecht met een aanvraag voor een laadpunt in hun straat (een zogeheten openbaar laadpunt). Hiervoor starten de provincie Noord-Brabant en Enexis een nieuw project, eerst in Brabantstad, later ook in de rest van de provincie.

600 nieuwe openbare laadpunten

De provincie wil in Brabant in 2013-2014 600 nieuwe openbare oplaadpunten realiseren voor elektrische auto's, als vervolg op de resultaten van de netbeheerders en de stichting e-laad. Deze zomer start de provincie een Europese aanbesteding voor de eerste 100 laadpunten van dit project, de eerste laadpunten worden dit jaar geplaatst.

Wethouder Helms, Eindhoven: "Met dit project kunnen de vijf grote Brabantse gemeenten blijven voldoen aan de groeiende vraag naar openbare laadpunten. In Brabant werken wij op deze manier samen aan een uniforme aanpak van laadinfrastructuur en ontstaat er ruimte voor innovatie. Voldoende laadpunten zijn van groot belang, omdat die de mogelijkheid bieden om meer elektrische kilometers te maken."

Enexis is aanjager van slimme energie-infrastructuur

Via dit project treft Enexis voorbereidingen om haar netwerk geschikt te maken voor de groei van decentrale opwekking van duurzame elektriciteit en de grootschalige uitrol van elektrisch rijden. Het ontwikkelen van slimme netten en laadpunten is hier onlosmakelijk mee verbonden. Denk hierbij aan het switchen naar je eigen energieleverancier op het laadpunt en het slim koppelen van laadpunten aan lokale energie-initiatieven.

Han Fennema, Enexis: "Wij prijzen dit initiatief van de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse gemeenten en steunen deze vertaalslag en verdere innovatie. Door de groeiende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen grote stappen worden gezet bij de ontwikkeling van slimme laadpunten."

Provincie verbindt gemeenten, netbeheerders en marktpartijen

De provincie draagt met dit project bij aan een meer rendabele businesscase voor laadinfrastructuur en ondersteunt de verdere groei van elektrisch rijden. Hierbij richt de provincie zich op drie aspecten:

1. Verbeteren van samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders en markt

2. Innovatie van infrastructuur

3. Ontwikkeling van de parkeer en laad-diensten

Brabant verwacht dat de ervaringen die hier de komende jaren worden opgedaan een positieve bijdrage leveren aan de nationale dialoog over het realiseren van de openbare laadinfrastructuur in heel Nederland.

Gedeputeerde Bert Pauli: "Bij een ontwikkeling als elektrisch rijden is het belangrijk om te blijven investeren in innovatie. Door samen te werken met de markt, kennisinstellingen en overheden kunnen we deze ontwikkeling in goede banen leiden en daarbij gelijktijdig groene economische groei mogelijk maken. Voor elektrisch rijden willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om deze markt te helpen opstarten. Vanuit de overheid dragen wij ons steentje bij door de samenwerking slim vorm te geven, te komen tot gestroomlijnde processen van aanvraagverwerking en door te zorgen voor geschikte financiële randvoorwaarden."

Samen aan de slag voor 3000 laadpunten

Om de ontwikkeling van nieuwe energie, laad en parkeerdiensten te ontwikkelen waarmee het resterende deel van 3000 laadpunten mogelijk wordt gemaakt nodigt de provincie op 23 oktober, tijdens de Dutch Design Week, mensen uit om samen nieuwe initiatieven te starten.
Bron: AutomotiveNL 

WK Automotive op de jaarlijkse tekom beurs voor technische communicatie in Wiesbaden
Vlekkeloos versiebeheer van (automotive) documentatie met een Content Management Systeem
Interview WK Automotive in Management Info
Stel je vraag aan Rutger

Rutger Groenendijk

Managing Director

Hebt u vragen over onze producten of diensten? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We maken heel graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking!